Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Niklaas

Beschermd monument van 16-09-1994 tot heden

ID: 5893   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5893

Besluiten

Parochiekerk Sint-Niklaas
definitieve beschermingsbesluiten: 16-09-1994  ID: 2742

Beschrijving

De parochiekerk gewijd aan Sint-Niklaas is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier evalueert de bescherming als volgt: "Ondanks de verbouwingen die de oorspronkelijkheid van de kerk ten zeerste aangetast hebben, vormen de nog aanwezige oude romaanse en gotische delen een belangrijke getuigenis van de evolutie van een dergelijk kerkgebouw. De vorm van de toren mag als uniek beschouwd worden. Ook het schip bevat nog talrijke aanwijzingen van de vroegere romaanse opbouw. De verbouwing van Schadde doet afbreuk aan het geheel van het gebouw. Dit neemt evenwel niet weg dat de toren en de nog aanwezige resten belangrijke getuigen zijn van de architectuurevolutie sedert de romaanse periode."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000879, A. Van Landeghemstraat 113: Sint-Niklaaskerk, (F. Brenders, 1994)


Waarden

De Sint-Niklaaskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

August Van Landeghemstraat 113 (Willebroek)
Heden oost-west-gerichte kerk met kern in laat-romaanse/vroeg-gotische stijl uit de 12de eeuw, gelegen op deels met gras begroeid en ommuurd pleintje, aanplanting van lindebomen voor de kerk.