Parochiekerk Sint-Niklaas

Beschermd monument van 16-09-1994 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Willebroek
Deelgemeente Willebroek
Straat August Van Landeghemstraat
Locatie August Van Landeghemstraat 113 (Willebroek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12040/109.1
  • OA002579

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

August Van Landeghemstraat 113, Willebroek (Antwerpen)

Heden oost-west-gerichte kerk met kern in laat-romaanse/vroeg-gotische stijl uit de 12de eeuw, gelegen op deels met gras begroeid en ommuurd pleintje, aanplanting van lindebomen voor de kerk.

Beschrijving

De parochiekerk gewijd aan Sint-Niklaas is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier evalueert de bescherming als volgt: "Ondanks de verbouwingen die de oorspronkelijkheid van de kerk ten zeerste aangetast hebben, vormen de nog aanwezige oude romaanse en gotische delen een belangrijke getuigenis van de evolutie van een dergelijk kerkgebouw. De vorm van de toren mag als uniek beschouwd worden. Ook het schip bevat nog talrijke aanwijzingen van de vroegere romaanse opbouw. De verbouwing van Schadde doet afbreuk aan het geheel van het gebouw. Dit neemt evenwel niet weg dat de toren en de nog aanwezige resten belangrijke getuigen zijn van de architectuurevolutie sedert de romaanse periode."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000879, A. Van Landeghemstraat 113: Sint-Niklaaskerk, (F. Brenders, 1994)

Waarden

De Sint-Niklaaskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.