Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Landarbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
58948
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58948

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In oorsprong tweewoonst, uit het midden van de 19de eeuw. Volgens kadaster wordt een eerste huisje gebouwd in 1859, in 1867 bouwt men een tweede huisje aan westzijde in opdracht van de Ardooise brouwer Victor Vanden Bussche.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Kapellestraat 59 (Ardooie)
In oorsprong tweewoonst, uit het midden van de 19de eeuw. Volgens kadaster wordt een eerste huisje gebouwd in 1859, in 1867 bouwt men een tweede huisje aan westzijde in opdracht van de Ardooise brouwer Victor Vanden Bussche.