Beschermd monument

Kasteeldomein Broechemhof: kasteel

Beschermd monument van 03-02-1997 tot heden
ID: 5895   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5895

Besluiten

Kasteel Broechemhof en domein
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1997  ID: 3135

Beschrijving

Het kasteel Broechemhof is beschermd als monument.Waarden

Het kasteel Broechemhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het kasteel Broechemhof mag samen met het nabij gelegen Bossenstein, gerekend worden tot de belangrijkste gebouwen van de streek. Ondanks aanpassingen die het heeft ondergaan rond 1790 en 1927-30 is de oude kern van de 17de eeuw nog aanwezig en behoort het tot een van de herkenningspunten in de omgeving.

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:
Het kasteel biedt ondanks de aanpassingen en de ontpleistering die het heeft ondergaan een evenwichtig uitzicht dat enerzijds een afspiegeling is van zijn historische waarde, anderzijds een perfecte integratie mogelijk maakt binnen zijn onmiddellijke omgeving. De uitbouw van het interieur met zijn enigszins onverwachte doorkijken maakt deze esthetische band tussen kasteel en domein nog sterker.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Broechemhof

Broechemhof 10 (Ranst)
Het is een rechthoekig kasteel van omstreeks 1650, dat werd verbouwd in de 18de en 20ste eeuw.