Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kerkhof met ommegang

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 58987   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58987

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig kerkhof met Sint-Antoniusommegang en kerkwegels rond de Sint-Barbarakerk. Het voormalig kerkhof omheen de oude Sint-Barbarakerk vormt als het ware een ovaal eiland midden in de driehoekige bebouwde dorpskom. Vier wegen verbinden het met de omliggende straten.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kerkhof met ommegang

Deken de Fonteynestraat 1 (Maldegem)
Voormalig kerkhof met Sint-Antoniusommegang en kerkwegels rond de Sint-Barbarakerk. Het voormalig kerkhof omheen de oude Sint-Barbarakerk vormt als het ware een ovaal eiland midden in de driehoekige bebouwde dorpskom. Vier wegen verbinden het met de omliggende straten.

Is de omvattende vaststelling van

Bruine beukenrij op kerkhof Maldegem

Deken de Fonteynestraat zn (Maldegem)
Een bomenrij van opgaande beuken volgt aan de noord-, oost- en zuidzijde de contouren van het kerkhof. De bomen staan op ruime plantafstanden en kunnen zich hierdoor evenwichtig ontwikkelen. Het is een beeldbepalende bomenrij van bruine beuken met een inboet van twee gewone beuken.


Twee treuressen kerkhof Maldegem

Maldegem (Maldegem)
Twee treuressen op het voormalig kerkhof bij de parochiekerk Sint-Barbara. Het zijn twee bomen met afhangende - treurende takken, een cultuurvariƫteit van de gewone es. Op begraafplaatsen werd het planten van bomen met een treurende kruinvorm regelmatig toegepast.


Vier leilindes kerkhof Maldegem

Deken de Fonteynestraat zn (Maldegem)
Vier leilindes werpen hun schaduw af op de zuidgevel van de Sint-Barbarakerk. De bomen zijn op traditionele wijze in een vertikaal vlak geleid en gesnoeid, een vormsnoei die vroeger regelmatig werd toegepast.