Kasteeldomein Broechemhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-02-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ranst
Deelgemeente Broechem
Straat Broechemhof
Locatie Broechemhof 10, Broechemhof 6-8 (Ranst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11035/108.1
  • OA000124

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteeldomein Broechemhof

Broechemhof 10, Ranst (Antwerpen)

Het is een rechthoekig kasteel van omstreeks 1650, dat werd verbouwd in de 18de en 20ste eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve in U-vorm

Broechemhof 6-8, Ranst (Antwerpen)

Verankerde bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder zadeldak, te dateren in de 19de eeuw met kern uit de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het kasteeldomein Broechemhof met omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Het domein Broechemhof en omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het is een voor deze streek typerend voorbeeld van een oud kasteel met een domein van beperkte grootte dat gelegen is in een open landelijk gebied. Beide elementen - kasteeldomein en open landbouwgebied - gaan historisch samen en zijn van bij de ontstaansgeschiedenis van het kasteel, die teruggaat tot de 16de eeuw, betuigd.

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:
Het open landelijk gebied rond het kasteel en het kasteeldomein heeft een duidelijke band met de ontstaansgeschiedenis van het volledige gebied. Het behoud ervan is vereist om het karakter van het kasteel en kasteeldomein te vrijwaren. De bescherming als dorpsgezicht wordt gezien vanuit het kasteel dat in dit geheel het belangrijkste element is. De verzameling van de samenstellende delen beantwoord minder aan de definitie van landschap die eerder gericht is op een natuurlijke ontwikkeling waarin mogelijke gebouwen van secundair belang zijn.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.