Pastorie Sint-Paulusparochie met tuin

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Opwijk
Deelgemeente Opwijk
Straat Singel
Locatie Singel 7 (Opwijk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23060/104.1
  • 4.01/23060/114.1
  • OB001205

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie van de Sint-Paulusparochie

Singel 7, Opwijk (Vlaams-Brabant)

Neoclassicistische pastorie, gebouwd in 1847 naar ontwerp van Louis Spaak, omgeven door een nog grotendeels ommuurde tuin.

Is de omvattende bescherming van

Tuin van de pastorie van de Sint-Paulusparochie

Singel 7 (Opwijk)

Gedeeltelijk ommuurde tuin achter een in 1847 gebouwde pastorie, oorspronkelijk 25 are 70 centiare, later verkleind tot 21 are.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie van de Sint-Paulusparochie en de pastorietuin.

Waarden

De pastorie van Opwijk en de pastorietuin zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Ter vervanging van de te veraf gelegen oude, 17de-eeuwse pastorie in 1847 in het centrum opgetrokken nieuwe pastorie in de vorm van een zowel in- als uitwendig goed bewaard, neoclassicistisch dubbelhuis met schilddak met karakteristieke bepleisterde voorgevel met symmetrische opbouw en sobere afwerking.
Als één van de vroege realisaties van provinciaal architect Louis Spaak (1804-1893), in zijn tijd een vernieuwer, is de pastorie illustratief voor zijn gediversifieerd voornamelijk neoclassicistisch oeuvre, waarvan inmiddels reeds veel werd gesloopt.
De pastorietuin, een goed verzorgde, ruime en nog grotendeels ommuurde tuin vormt typologisch een geheel met de pastorie en vormt aldus een essentiële bijdrage tot haar intrinsieke waarde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.