Beschermd monument

Pastorie Sint-Paulusparochie met tuin

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden

ID: 59   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59

Besluiten

Pastorie Sint-Paulusparochie en pastorietuin
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1997  ID: 3244

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie van de Sint-Paulusparochie en de pastorietuin.Waarden

De pastorie van Opwijk en de pastorietuin zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Ter vervanging van de te veraf gelegen oude, 17de-eeuwse pastorie in 1847 in het centrum opgetrokken nieuwe pastorie in de vorm van een zowel in- als uitwendig goed bewaard, neoclassicistisch dubbelhuis met schilddak met karakteristieke bepleisterde voorgevel met symmetrische opbouw en sobere afwerking.
Als één van de vroege realisaties van provinciaal architect Louis Spaak (1804-1893), in zijn tijd een vernieuwer, is de pastorie illustratief voor zijn gediversifieerd voornamelijk neoclassicistisch oeuvre, waarvan inmiddels reeds veel werd gesloopt.
De pastorietuin, een goed verzorgde, ruime en nog grotendeels ommuurde tuin vormt typologisch een geheel met de pastorie en vormt aldus een essentiële bijdrage tot haar intrinsieke waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie van de Sint-Paulusparochie

Singel 7 (Opwijk)
Neoclassicistische pastorie, gebouwd in 1847 naar ontwerp van Louis Spaak, omgeven door een nog grotendeels ommuurde tuin.

Is de omvattende bescherming van

Tuin van de Pastorie van de Sint-Paulusparochie

Singel 7 (Opwijk)
Neoclassicistische pastorie gebouwd in 1847 naar ontwerp van architect Louis Spaak met gedeeltelijk ommuurde tuin, oorspronkelijk 25 are 70 centiare, later verkleind tot 21 are.