Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Antonius

Beschermd monument van 03-11-2003 tot heden
ID: 5900   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5900

Besluiten

Parochiekerk Sint-Antonius
definitieve beschermingsbesluiten: 03-11-2003  ID: 4103

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Antonius aan de Paardenmarkt.


Waarden

Sint-Antoniuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Een van de monumentale neogotische kerken van Antwerpen, gebouwd in de periode 1908-1910 door J.P. Bilmeyer die hiervoor het oudere ontwerp van F. Baeckelmans aanpaste. Merkwaardig interieur waarin een aantal kunstwerken van de afgebroken Kapucijnenkerk uit 1613 en van de Sint-Walburgiskerk werd herbruikt aangevuld met nieuwe kunstwerken (altaren, schilderijen, glasramen, preekstoel) van de toonaangevende neogotische ateliers van het ogenblik. Oud en nieuw vormen samen met de architectuur één geheel.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Paardenmarkt 107 (Antwerpen)
Neogotische parochiekerk naar een ontwerp door de architect Jules Bilmeyer uit 1904, waarvoor eerstesteenlegging in 1906, die werd ingewijd in 1910. De kerk vervangt de in 1908 gesloopte kapucijnenkerk uit 1613.