Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Beluikhuisjes

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 59000   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59000

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Typische beluikhuisjes van twee of drie traveeën en twee bouwlagen onder verspringende zadeldaken (pannen), van circa 1860.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Beluikhuisjes

Meulenstraat 8-14 (Deinze)
Typische beluikhuisjes van twee of drie traveeën en twee bouwlagen onder verspringende zadeldaken, van circa 1860.