Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
59005
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59005

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met haaks op de straat ingeplant boerenhuis en in L-vorm aangebouwd bedrijfsgebouw, volgens gegevens van het kadasterarchief gebouwd in 1906.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Werft 8 (Wetteren)
Hoeve met haaks op de straat ingeplante boerenwoning en in L-vorm aangebouwd bedrijfsgebouw, gebouwd in 1906. Verankerd bakstenen boerenhuis van vier traveeën met twee aansluitende staltraveeën onder doorlopend pannen zadeldak. Gecementeerd bedrijfsgebouw van twee traveeën en aansluitende stal onder lessenaarsdak.