Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Veldkapelletje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 59121   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59121

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Veldkapelletje aan onbebouwde afslag in zuidwaartse richting Kloosterstraat en Vloesberg. Eenvoudige rechthoekige bakstenen pijler afgedekt door betonnen ezelsrug, gebouwd circa 1960 en idem type als Heilig Hartkapelletje van Hemelrijk; vervangt ook een oudere kapel, reeds aangegeven op topografische kaart van 1864.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Veldkapelletje

Hemelrijk zonder nummer (Brakel)
Veldkapelletje aan onbebouwde afslag in zuidwaartse richting Kloosterstraat en Vloesberg. Eenvoudige rechthoekige bakstenen pijler afgedekt door betonnen ezelsrug, gebouwd circa 1960 en idem type als Heilig Hartkapelletje van Hemelrijk; vervangt ook een oudere kapel, reeds aangegeven op topografische kaart van 1864.