Stadswoning De Mol

Beschermd monument van 13-12-1977 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Drabstraat
Locatie Drabstraat (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/286.1
  • OA001214

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Industriecomplex

Drabstraat zonder nummer, Mechelen (Antwerpen)

Industrieel complex heden met grosso modo U-vormige aanleg. De Mol, fraai diephuis van drie bouwlagen en oorspronkelijk drie traveeën.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Stadswoning De Mol is beschermd als monument.

Waarden

Drabstraat 1 (nu zonder nummer) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.