Oorlogsmonument

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Groot-Bijgaarden
Straat Gemeenteplein_02
Locatie Gemeenteplein_02 (Dilbeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23016/141.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gedenkzuil Eerste Wereldoorlog

Gemeenteplein_02 zonder nummer, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

Centraal op het Gemeenteplein gelegen oorlogsmonument voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog opgericht met financiering van Raymond Pelgrims de Bigard.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het oorlogsmonument op het Gemeenteplein van Groot-Bijgaarden is beschermd als monument.

Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Herdenkingsmonument, in opdracht van Raymond Pelgrims de Bigard in 1919 opgetrokken teneinde de feiten en slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog voor de volgende generaties te vereeuwigen, en aldus getuige van de Belgische politieke geschiedenis met een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Sobere maar vormelijk atypische gedenkzuil, gevormd door een hardstenen sokkel, kalkstenen schacht en bronzen vaasbekroning. Het vormt een zinnebeeld voor de overwinning en is gedecoreerd met diagonaal oplopende, half verdiepte banden met gestileerde bladmotieven waartussen de namen van de gesneuvelden.
Door zijn ligging midden op het Gemeenteplein heeft het oorlogsgedenkteken bovendien een belangrijke, beeldbepalende waarde.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.