Beschermd monument

Sint-Jan Berchmanscollege

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden

ID
5920
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5920

Besluiten

Militair Hospitaal, Stanislascollege, Sint-Jan-Berchmanscollege en scholencomplex
definitieve beschermingsbesluiten: 11-06-2004  ID: 4279

Beschrijving

De bescherming omvat het neogotische Sint-Jan-Berchmanscollege.Waarden

Sint-Jan-Berchmanscollege is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Schoolgebouw opgericht tussen de Meir en de Jodenstraat in 1890-1891 naar ontwerp van E. Leclef. De oprichting was het rechtstreekse gevolg van de uitkomst van de schoolstrijd in 1884. Door de bouw van de school op deze plaats wilden de katholieken zich afzetten tegen het tot dan overwegend liberale bestuur van Antwerpen.

artistieke waarde

Gebouwen opgericht in een triomfalistische neogotiek waarbij bijzondere aandacht ging naar de kapel. Het verhaal van de glasramen uit het atelier Stalins - Janssens belicht de kerkgeschiedenis en moest aansporen tot de christelijke morele waarden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Jan Berchmanscollege

Jodenstraat 11-15 (Antwerpen)
Het neogotische Sint-Jan Berchmanscollege werd in 1890-1891 gebouwd naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef, en in 1909 uitgebreid met een poortgebouw naar een ontwerp door de architect Henri Smits.