Sint-Jan Berchmanscollege

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Jodenstraat
Locatie Jodenstraat 11-15 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1101.1
  • OA003406

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Jan Berchmanscollege

Jodenstraat 11-15, Antwerpen (Antwerpen)

Het neogotische Sint-Jan Berchmanscollege werd in 1890-1891 gebouwd naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef, en in 1909 uitgebreid met een poortgebouw naar een ontwerp door de architect Henri Smits.

Beschrijving

De bescherming omvat het neogotische Sint-Jan-Berchmanscollege.

Waarden

Sint-Jan-Berchmanscollege is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Schoolgebouw opgericht tussen de Meir en de Jodenstraat in 1890-1891 naar ontwerp van E. Leclef. De oprichting was het rechtstreekse gevolg van de uitkomst van de schoolstrijd in 1884. Door de bouw van de school op deze plaats wilden de katholieken zich afzetten tegen het tot dan overwegend liberale bestuur van Antwerpen.

artistieke waarde

Gebouwen opgericht in een triomfalistische neogotiek waarbij bijzondere aandacht ging naar de kapel. Het verhaal van de glasramen uit het atelier Stalins - Janssens belicht de kerkgeschiedenis en moest aansporen tot de christelijke morele waarden.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.