Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
59207
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59207

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoeve met gebetonneerde binnenplaats en bakstenen gebouwen, daterend uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Plekkersstraat 10 (Ninove)
Gesloten hoeve met gebetonneerde binnenplaats en bakstenen gebouwen, daterend uit de 19de eeuw. Eénlaags woonhuis van zeven traveeën onder een recent zadeldak, daterend uit eind 18de - begin 19de eeuw.