Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Myriam

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
59217
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59217

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens bouwaanvraag van 1935 één van drie naast elkaar gebouwde woningen opgericht door dezelfde bouwheer (Louis Klaes). Bungalow met plat dak en aanpalende garage van 1935-1936.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Myriam

Nijverheidslaan 88 (Waasmunster)
Volgens bouwaanvraag van 1935, één van drie naast elkaar gebouwde woningen opgericht door dezelfde bouwheer. Bungalow met plat dak en aanpalende garage van 1935-1936.