Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amands

Beschermd monument van 01-03-1978 tot heden

ID: 5923   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5923

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus, woningen en dorpskom
definitieve beschermingsbesluiten: 01-03-1978  ID: 1182

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Amands is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Amands

Oude Kerkstraat 18 (Puurs-Sint-Amands)
Vrijstaande kerk in laatgotische, laatrenaissance- en neorenaissancestijl, opklimmend tot de 17de eeuw, uitgebreid in de loop van de 18de en 19de eeuw.