Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
59239
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59239

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Stationsstraat 86 (Haaltert)

Alleenstaand burgerhuis met klein voortuintje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Stationsstraat 84-86 (Haaltert)
Alleenstaand burgerhuis met klein voortuintje.