Beschermd monument

Kasteel Weyninckhoven met bijgebouwen

Beschermd monument van 20-01-1981 tot heden

ID
5926
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5926

Besluiten

Kastelen en omgeving, herenhuizen en hoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-1981  ID: 1564

Beschrijving

Van het kasteeldomein Weyninckhoven (beschermd als dorpsgezicht), zijn het kasteel, de hovenierswoning en het wagenhuis beschermd als monument.

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming als volgt: "in 1265 is er voor het eerst sprake van Weyninckhoven dat vanaf dan een ganse evolutie doormaakt van omgracht castrum over gemeentehuis tot het huidige kasteel met aanhangen. Het is een neoclassicistisch kasteel uit einde 18de - begin 19de eeuw. De hovenierswoning en het wagenhuis zijn in dezelfde stijl zijn in dezelfde stijl gebouwd met traveeën aan de voorgevel onder een zadeldak."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000519, Kasteel Weyninckhoven (meer bepaald kasteel, hovenierswoning en wagenhuis)(S.N., 1981)


Waarden

Het kasteel Weyninckxhoven en meer bepaald het kasteel, de hovenierswoning en het wagenhuis zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Weyninckhoven

Geelhandlaan 1 (Hove)
Het T-vormig classicistisch kasteel is gelegen in een beboomd park binnen een brede omgrachting. In het domein staan ook een hovenierswoning en een koetshuis.