Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molenromp van Oostmolen of Aumansmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 59272   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59272

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamde Oostmolen of Aumansmolen, naar de huidige eigenaars. Molenromp met elektromechanische maalderij, beschermd als monument en omgeving gevormd door het molenerf met molenaarshuis als dorpsgezicht, bij MB van 29.05.1995.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Aumansmolen en molenaarswoning

Brandemanstraat 24 (Laarne)
Molenerf met gewitte bakstenen romp van een stenen korenwindmolen, opgericht in 1805-1806 van het type bovenkruier, nu nog met elektromechanische maalderij, met aanbouwen ten noordoosten. In de noordwesthoek van het molenerf gelegen voormalige hoeve met molenaarshuis, mogelijk in kern opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.