Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Industriële gebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
59329
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59329

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 42-46. Achter de poort, op de binnenkoer, industriële gebouwen uit XIX B: achteraan, uitziend op de Leie, twee zeer hoog gestoken bouwl. onder zadeldak; r. deels verbouwd woonhuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Industriële gebouwen

Oudburg zonder nummer (Gent)
Achter de poort, op de binnenkoer, industriële gebouwen uit tweede helft 19de eeuw: achteraan, uitziend op de Leie, twee zeer hoog gestoken bouwlagen onder zadeldak.