Dorpskom Sint-Amands

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-03-1978 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Sint-Amands
Deelgemeente Sint-Amands
Straat Kerkstraat, Kaai
Locatie Kaai, Kerkstraat (Sint-Amands)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/12034/101.1
  • OA000690

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpskom Sint-Amands

Kaai, Kerkstraat (Sint-Amands)

De bebouwing van de dorpskom van Sint-Amands bestaat uit de kerk en burgerhuizen en klimmen bijna alle op tot de 17de en 18de eeuw, met enkele gebouwen uit de 19de- en vroege 20ste eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis gedateerd 1660

Kerkstraat 12, Sint-Amands (Antwerpen)

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

Café A la Belle Alliance en burgerhuis

Kerkstraat 13-15, Sint-Amands (Antwerpen)

Uniforme voorgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl van het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw doch zeker met oudere kern.

Classicistische dorpswoning

Kerkstraat 10, Sint-Amands (Antwerpen)

Onderkelderd rijhuisje van drie bouwlagen onder zadeldak, in classicistische stijl van de tweede helft van de 18de eeuw.

Dorpswoning

Kerkstraat 7, Sint-Amands (Antwerpen)

Aan de rooilijn palend dubbelhuis, met verhoogde begane grond, opklimmend tot het vierde kwart van de 17de eeuw of de 18de eeuw.

Dorpswoning

Kerkstraat 16, Sint-Amands (Antwerpen)

Halfvrijstaand diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, te dateren circa 1700.

Parochiekerk Sint-Amands

Kerkstraat 18, Sint-Amands (Antwerpen)

Vrijstaande kerk in laatgotische, laatrenaissance- en neorenaissancestijl, opklimmend tot de 17de eeuw, uitgebreid in de loop van de 18de en 19de eeuw.

Pastorie Sint-Amandsparochie

Kerkstraat 5, Sint-Amands (Antwerpen)

Achter de huidige rooilijn gelegen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op verhoogde begane grond, van 1858-1859 naar ontwerp van architect J. Schadde.

Stadswoning

Kerkstraat 14, Sint-Amands (Antwerpen)

Recent gerestaureerd diephuis van twee bouwlagen onder zadeldak, mogelijk opklimmend tot begin 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De dorpskom van Sint-Amands is beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

De dorpskom is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.