Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 59355   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59355

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen in hellende tuin met in 1964 vernieuwde lage straatmuur naar ontwerp van Albert Mas aansluitend bij kerkhofmuur; middenpad met trap leidend naar voordeur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Edelareberg 63 (Oudenaarde)
Gelegen in hellende tuin met in 1964 vernieuwde lage straatmuur naar ontwerp van Albert Mas aansluitend bij kerkhofmuur; middenpad met trap leidend naar voordeur.