Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Motte Meirbos en galgenveld

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
59389
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59389

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Motte zogenaamd "Meirbos" met aanpalend voormalig galgenveld beschermd als monument bij M.B. van 04.02.1999.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Motte Meirbos en galgenveld

Meerbos zonder nummer (Wichelen)
Zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een feodale motte met goed bewaarde grachtenstructuur met een duidelijk opperhof en neerhof. Het aanpalend en in het landschap nog duidelijk herkenbaar galgenveldje, vlakbij de gemeentegrens, is een goed bewaard relict van de rechtsgebruiken in de vroege middeleeuwen.