Beschermd monument

18de-eeuws hoekhuis

Beschermd monument van 22-09-1997 tot heden

ID: 5941   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5941

Besluiten

Woning
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1997  ID: 3215

Beschrijving

Het 18de-eeuwse hoekhuis is beschermd als monument.Waarden

Kerkstraat 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gelegen in het historische hart van de gemeente op de hoek van Kerkstraat/Emile Verhaerenstraat, vervult dit huis een scharnierfunctie in een uitermate bepalende urbanistische context en is dit 18de-eeuws hoekpand een absoluut onmisbaar historisch en stedenbouwkundig gegeven.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Niettegenstaande het feit dat het pand in de loop der tijden meerdere ingrepen onderging, is het hoekhuis gaaf bewaard. Zowel in- als uitwendig behield het zijn 18de-eeuwse constructie, zijn typische pilasterordonnantie, siermotieven, schrijnwerk, trap en schoorsteenmantels, Delftse tegels incluis.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis

Oude Kerkstraat 2 (Puurs-Sint-Amands)
Het oorspronkelijke hoekhuis, opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw, heeft twee + drie travee├źn en twee bouwlagen onder licht hellend zadeldak.