18de-eeuws hoekhuis

Beschermd monument van 22-09-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Sint-Amands
Deelgemeente Sint-Amands
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 2 (Sint-Amands)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12034/109.1
  • OA001651

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoekhuis

Kerkstraat 2, Sint-Amands (Antwerpen)

Het oorspronkelijke hoekhuis, opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw, heeft twee + drie traveeën en twee bouwlagen onder licht hellend zadeldak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het 18de-eeuwse hoekhuis is beschermd als monument.

Waarden

Kerkstraat 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gelegen in het historische hart van de gemeente op de hoek van Kerkstraat/Emile Verhaerenstraat, vervult dit huis een scharnierfunctie in een uitermate bepalende urbanistische context en is dit 18de-eeuws hoekpand een absoluut onmisbaar historisch en stedenbouwkundig gegeven.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Niettegenstaande het feit dat het pand in de loop der tijden meerdere ingrepen onderging, is het hoekhuis gaaf bewaard. Zowel in- als uitwendig behield het zijn 18de-eeuwse constructie, zijn typische pilasterordonnantie, siermotieven, schrijnwerk, trap en schoorsteenmantels, Delftse tegels incluis.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.