Brouwerswoning

Beschermd monument van 22-09-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Sint-Amands
Deelgemeente Sint-Amands
Straat Jan Van Droogenbroeckstraat
Locatie Jan Van Droogenbroeckstraat 11 (Sint-Amands)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12034/113.1
  • OA001898

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brouwerswoning

Jan Van Droogenbroeckstraat 11, Sint-Amands (Antwerpen)

Speels opgebouwd woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder overkragende zadeldaken, gebouwd in 1909-1912.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De brouwerswoning is beschermd als monument.

Waarden

Jan Van Droogenbroeckstraat 11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Brouwerswoning/herenhuis, gelegen in het centrum van Sint-Amands. Gebouwd in 1909-1912 in opdracht van de brouwersfamilie Hallez. Het monumentale karakter van het gebouw verwijst enerzijds naar de verstedelijking van Sint-Amands gedurende de late 19de eeuw, anderzijds naar de welstand die gegroeid was uit de brouwnijverheid, een der bloeiende nijverheidstakken in deze streek gedurende de 19de eeuwen begin 20ste eeuw.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Gebouw in 1909-1912 opgericht in typische eclectische stijl waarbij elementen ontleend werden aan de cottagestijl en de art nouveau. De functionele indeling van het interieur is duidelijk van de voorgevel af te lezen. Trapzaal, salons en keuken zijn gaaf bewaard en illustratief voor de levensstijl van de gegoede burgerij in de belle époque.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.