Beschermd monument

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Donkere

Beschermd monument van 22-09-1997 tot heden

ID
5943
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5943

Besluiten

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-ten-Donkere
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1997  ID: 3217

Beschrijving

De kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Donkere is beschermd als monument.Waarden

De kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Donkere is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Donkere in laat-gotische stijl uit het begin van de 17de eeuw, is één van de oudst bewaarde gebouwen van Sint-Amands. Het gebruik van bak- en zandsteen voor constructies met een publiek karakter zoals kerken, kapellen, raadhuizen, hallen, enzovoort was, ook op het platteland, algemeen verspreid. De vormgeving van het eerder sobere gebouw sluit aan bij de gotische traditie die tot laat in de zeventiende eeuw werd toegepast. Zowel uit de grote hoogte als uit de inrichting en aankleding van het interieur, onder meer met een mooi uitgewerkt kruisribgewelf, blijkt het belang dat bij de oprichting aan deze kapel werd gehecht; de overvloedige offergiften lieten ook toe, in 1722 de kapel te verrijken met een in verhouding indrukwekkend barokaltaar, naar ontwerp van de vermaarde Antwerpse beeldhouwer Willem Ignatius Kerrickx (1682-1745) .
Het gekleed Onze-Lieve-Vrouwebeeld, dat ouder is dan het altaar zelf, heeft vooral een volkskundige waarde.
De twee lindebomen voor de kapel maken intrinsiek deel uit van het monument.

volkskundige waarde

De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw, die hier vooral tegen allerhande oogziekten werd aangeroepen, dateert van lang voor de bouw van de huidige kapel. Haar ligging aan de "wech naar Dendermonde", alsook haar omvang die heel wat aanzienlijker is dan die van de meeste wegkapellen, bevestigen het belang van de toen bestaande devotie; eveneens een onweerlegbaar bewijs vormen de offergiften, welke die van de parochiekerk ver overtroffen.
Ook heden ten dage vervult de kapel nog een rol bij de jaarlijkse paardenzegening en ruiterommegang, op de eerste zondag na 29 juni; deze festiviteiten zijn thans vooral een toeristische attractie, waarbij volkse gebruiken zoals bijvoorbeeld het maken van een zandtapijt nog steeds in ere worden gehouden.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Ten Donkere

Hekkestraat zonder nummer (Puurs-Sint-Amands)
Laatgotische kapel van eenbeukig schip, driezijdig blind koor en afgewolfd zadeldak met noktorentje en origineel smeedijzeren kruis.