Beschermd monument

Tolhuis

Beschermd monument van 13-12-1977 tot heden

ID: 5945   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5945

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-12-1977  ID: 1141

Beschrijving

Het Tolhuis is beschermd als monument.Waarden

Guldenstraat 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tolhuis

Guldenstraat 2 (Mechelen)
Tolhuis, waar vroeger tol geïnd werd, reeds vermeld in 1292, gelegen aan de Grootbrug en gebouwd over de Dijle.