Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis gedateerd 1925

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
59479
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59479

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gele baksteenbouw op geblokte gecementeerde sokkel. Met schijnvoegen gecementeerde plint. Gedateerd door middel van gevelsteen. Eclectische wederopbouwarchitectuur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis gedateerd 1925

Dikkebusseweg 74, Posthoornstraat 1 (Ieper)
Gele baksteenbouw op geblokte gecementeerde sokkel. Met schijnvoegen gecementeerde plint. Gedateerd door middel van gevelsteen. Eclectische wederopbouwarchitectuur.