Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
59527
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59527

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Onderkelderd neoclassicistisch getint burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, volgens gevelopschrift "Huis Opvoeding en Onderwijs" van 1900 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis Opvoeding en Onderwijs

Kunstenaarstraat 99 (Gent)
Onderkelderd neoclassicistisch getint burgerhuis van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, van 1900 en naar ontwerp van architect J.G. Semey.