Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
59531
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59531

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen tweegezinswoning uit begin 20ste eeuw, mogelijk met oudere kern.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoningen

Oudstrijdersstraat 53-55 (Oudenaarde)
Achterin gelegen tweegezinswoning uit begin 20ste eeuw, mogelijk met oudere kern.