Stadswoning De Drij Snoecken

Beschermd monument van 13-12-1977 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Vismarkt
Locatie Vismarkt 20 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/292.1
  • OA001220

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning De Drij Snoecken

Vismarkt 20, Mechelen (Antwerpen)

Fraai hoekhuis met in- en uitgezwenkte topgevel in classicerende barokstijl, van 1728. Twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Stadswoning De Drij Snoecken is beschermd als monument.

Waarden

Vismarkt 20 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.