Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Beeldentuin

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
59542
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59542

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De tuin maakt deel uit van het gemeentelijke "Motepark" tussen het Sint-Maartensplein en de Ichtegemstraat. In de toegankelijke tuin met weide en parkgedeelte zijn een aantal kunstwerken opgesteld.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tuin van de hoop

Sint Maartensplein zonder nummer (Koekelare)
De zogenaamde Tuin van de hoop (1996), maakt deel uit van het gemeentelijke Motepark en is gelegen achter de voormalige brouwershuizen, de brouwerij en het Fransmansmuseum. De benaming verwijst enerzijds naar de seizoensarbeiders die hun kinderen hoop op een betere toekomst bezorgden en anderzijds naar koning Boudewijn aan wie de tuin een eerbetoon is. In de toegankelijke tuin met weide en parkgedeelte zijn een aantal kunstwerken opgesteld.