Beschermd monument

Pastorie Sint-Pietersparochie

Beschermd monument van 28-04-1998 tot heden

ID
596
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/596

Besluiten

Pastorie Sint-Pietersparochie met poortgebouw, bijgebouw, bakstenen ommuring en tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 28-04-1998  ID: 3310

Beschrijving

De pastorie bij de Sint-Pieterskerk met ommuurde tuin te Galmaarden, is beschermd als monument.Waarden

De pastorie van Galmaarden met inbegrip van poortgebouw, bijgebouw, bakstenen ommuring en tuin, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Een pastorie gebouwd in opdracht van de abdij van Vorst die er sinds 1166 het altaar en begevingsrecht bezat. Het complex is het resultaat van verschillende, niet exact te dateren bouwcampagnes en bezit een 17de-eeuwse kern, werd in 1759 wellicht ten gevolge van een brand ingrijpend verbouwd en kreeg in de loop van de 19de eeuw zijn huidige voorkomen.

artistieke waarde

Een overwegend uit de 18de en 19de eeuw daterend complex, in de sobere baksteenarchitectuur, eigen aan de streek, waarvan de typologie teruggrijpt naar het midden van de 18de eeuw: een L-vormig, twee bouwlagen tellend woonhuis, voorafgegaan door een bescheiden poortgebouw met arduinen rondboogpoort, het geheel ingeplant te midden van een nog grotendeels ommuurde tuin. De binneninrichting bevat zowel 18de als 19de-eeuwse decoratieve elementen waaronder schouwmantels en stucplafonds.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Pietersparochie

Kammeersweg 1 (Galmaarden)
Pastorie met poortgebouw en aanhorigheden. Omheind L-vormig gebouw opgetrokken in de 19de eeuw mits behoud van een oudere kern uit de 17de en 18de eeuw.