Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Antonius van Paduakapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
59603
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59603

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen binnen een nieuwe woonwijk op het recent verkavelde Kerkveld tussen Gaver en Turfputstraat (voor Cleylandt nummer 24), aan een overblijvend deel van de kerkwegel die van Turfputstraat naar de kerk van Berlare liep.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Antonius van Paduakapel

Kerkveld zonder nummer (Berlare)
Neogotische wegkapel van rode bakstenen op dito sokkel met geprofileerde afzaat onder leien zadeldakje uit 1884, gelegen binnen een nieuwe woonwijk op het recent verkavelde Kerkveld tussen Gaver en Turfputstraat.