Beschermd monument

Modelhoeve

Beschermd monument van 20-01-1981 tot heden
ID: 5963   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5963

Besluiten

Kastelen en omgeving, herenhuizen en hoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-1981  ID: 1564

Beschrijving

De zogenaamde 'Modelhoeve' is beschermd als monument.

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming als volgt: "het gaat om een semi-gesloten hoeve uit circa 1911 met langs de straatgevel een imposant woonhuis van zes traveeën onder wolvedak en in het verlengde een éénlaagse stalling onder zadeldak. Samen met de modelhoeve werden er nog kleinere hoeven in de omgeving opgericht."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000519, Lintsesteenweg 531: modelhoeve (woonhuis, stallingen en langsschuur) (S.N., 1981)


Waarden

De Modelhoeve (woonhuis, stallingen en langsschuur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Modelhoeve

Lintsesteenweg 529-533 (Hove)
Semigesloten hoeve van circa 1911 met mooi omhaagd voortuintje, gebouwd in opdracht van Boulboulle-Brants.