Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Beschermd monument van 05-04-2005 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Heist-op-den-Berg
Deelgemeente Schriek
Straat Leo Kempenaersstraat
Locatie Leo Kempenaersstraat 28 (Heist-op-den-Berg)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12014/121.1
  • OA003397

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Leo Kempenaersstraat 28, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)

Georiënteerde kruiskerk met omhaagde groenaanplanting ter plaatse van het voormalige omringende kerkhof.

Beschrijving

De bescherming omvat de Sint-Jan Baptistkerk.

Waarden

De Sint-Jan Baptistkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

Parochiekerk bestaande uit een nog bewaarde gotische toren (circa 1500) en een classicistisch schip uit de periode 1794-1796 met neoclassicistische uitbreiding van 1844 naar ontwerp van de provinciale bouwmeester F. Berckmans.
De massieve gotische toren is een duidelijke dominante in deze nog landelijke regio.
De kerk heeft van oudsher een belangrijke centrumfunctie voor het als straatdorp ontstane Schriek.
Provinciaal bouwmeester F. Berckmans slaagde erin het 18de- en het 19de-eeuws gedeelte uit de bouwen tot een vrij harmonisch geheel, gekenmerkt door eenvoud, met behoud van de massieve gotische toren.
Het indrukwekkende interieur met vijf altaren is beslist uniek in de omgeving.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.