Hoeve De Schrans

Beschermd monument van 03-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Lille
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 79 (Lille)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13019/108.1
  • OA002453

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve De Schrans

Kerkstraat 79, Lille (Antwerpen)

Oudste burgerlijk gebouw van Lille. Destijds een riante woning met schuur en brouwerij. Achterin gelegen, omgracht L-vormig hoevecomplex.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve De Schrans is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de hoeve als volgt werd gemotiveerd: intact bewaard en gedateerd (1635) voorbeeld van een schranshoeve; het enige gekende exemplaar van de Turnhoutse Kempen.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1986).

Waarden

De hoeve De Schrans is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.