Beschermd monument

Hoeve De Schrans

Beschermd monument van 03-06-1986 tot heden

ID
5971
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5971

Besluiten

Hoeve De Schrans en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1986  ID: 2143

Beschrijving

Hoeve De Schrans is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de hoeve als volgt werd gemotiveerd: intact bewaard en gedateerd (1635) voorbeeld van een schranshoeve; het enige gekende exemplaar van de Turnhoutse Kempen.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1986).


Waarden

De hoeve De Schrans is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Schrans

Kerkstraat 79 (Lille)
Oudste burgerlijk gebouw van Lille. Destijds een riante woning met schuur en brouwerij. Achterin gelegen, omgracht L-vormig hoevecomplex.