Lauwhoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-01-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hove
Deelgemeente Hove
Straat Lauwhoevestraat
Locatie Lauwhoevestraat 25 (Hove)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11021/106.1
  • DA000519
  • OA002398

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Lauwhoeve

Lauwhoevestraat 25, Hove (Antwerpen)

Voorheen omgrachte semi-gesloten hoeve, uit de 18de eeuw, verbouwd in de loop van de 19de en de 20ste eeuw, met bakstenen gebouwen onder zadeldak geschaard rondom het geplaveide erf.

Beschrijving

De Lauwhoeve is samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming als volgt: "De met bakstenen gebouwde semi-gesloten hoeve uit de 18de eeuw is rond een geplaveid erf geschaard. Een aarden weg leidt naar deze indrukwekkende hoeve waarvan nog resten bestaan van de vroegere ringgracht. De hoeve bestond waarschijnlijk reeds in de 16de eeuw als kleine hoeve."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000519, Lauwhoefstraat 25: Lauwhoeve met omgeving (S.N., 1981)

Waarden

De Lauwhoeve met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.