Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Lauwhoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-01-1981 tot heden

ID
5973
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5973

Besluiten

Kastelen en omgeving, herenhuizen en hoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-1981  ID: 1564

Beschrijving

De Lauwhoeve is samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming als volgt: "De met bakstenen gebouwde semi-gesloten hoeve uit de 18de eeuw is rond een geplaveid erf geschaard. Een aarden weg leidt naar deze indrukwekkende hoeve waarvan nog resten bestaan van de vroegere ringgracht. De hoeve bestond waarschijnlijk reeds in de 16de eeuw als kleine hoeve."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000519, Lauwhoefstraat 25: Lauwhoeve met omgeving (S.N., 1981)


Waarden

De Lauwhoeve met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Lauwhoeve

Lauwhoevestraat 25 (Hove)
Voorheen omgrachte semi-gesloten hoeve, uit de 18de eeuw, verbouwd in de loop van de 19de en de 20ste eeuw, met bakstenen gebouwen onder zadeldak geschaard rondom het geplaveide erf.