Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster van de broeders van Liefde en Sint-Aloysiusschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
59740
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59740

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Zuidmoerstraat zonder nummer (Eeklo)

Voormalig klooster van de broeders van Liefde en Sint-Aloysiusschool, thans begeleidingstehuis "De sleutel". Nieuwe kloostergebouwen voor de broeders van Liefde, hier opgericht in 1924-25 op grond van juffrouw Bovyn, naast de nieuwe Sint-Aloysiusschool van 1914.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Klooster van de broeders van Liefde

Zuidmoerstraat 165 (Eeklo)
Nieuwe kloostergebouwen voor de broeders van Liefde, hier opgericht in 1924-25 op grond van juffrouw Bovyn, voorheen naast de Sint-Aloysiusschool van 1914. Straatwand gemarkeerd door een bakstenen muur geritmeerd door hoger oplopende pilasters en spaarvelden afgewerkt met boogfriezen. Binnen een beboomde tuin ingeplant eclectisch bakstenen gebouw op onregelmatige U-vormige plattegrond met drie vleugels: de voorbouw met trapgevel, parallel aan de straat, de haakse voormalige kloostervleugel en haakse hierop aansluitende korte kapelvleugel.