Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve De Schrans met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-06-1986 tot heden

ID
5976
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5976

Besluiten

Hoeve De Schrans en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1986  ID: 2143

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde hoeve De Schrans met de onmiddellijke omgeving, bestaand uit de omwalling, de gronden binnen de omwalling, de toegangsdreef en de naastliggende percelen.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de omgeving van de hoeve als volgt werd gemotiveerd: Gronden die historisch bij de hoeve horen en die er de noodzakelijke landelijke omgeving van vormen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1986).


Waarden

De omgeving van de hoeve De Schrans, gevormd door de omwalling, de gronden binnen de omwalling, de toegangsdreef en de percelen links en rechts van de toegangsdreef, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve De Schrans

Kerkstraat 79 (Lille)
Oudste burgerlijk gebouw van Lille. Destijds een riante woning met schuur en brouwerij. Achterin gelegen, omgracht L-vormig hoevecomplex.