Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
59761
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59761

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig hotel. Bakstenen hoekcomplex in eclectische stijl uit eind 19de eeuw, zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien, nok parallel aan het plein) met drie getrapte dakvensters, afgewerkt met zijtrapgevels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel

Winston Churchillplein 4-5 (Ronse)
Bakstenen hoekcomplex in eclectische stijl uit eind 19de eeuw, zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met drie getrapte dakvensters.