Kasteel Rodenburg met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-01-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hove
Deelgemeente Hove
Straat Lintsesteenweg
Locatie Lintsesteenweg 737-739 (Hove)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11021/108.1
  • DA000519
  • OA002400

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Domein landhuis Rodenburg

Lintsesteenweg 739, Hove (Antwerpen)

Het kasteel werd in 1902 opgetrokken in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van architect Eugène Geefs. Vermoedelijk werd in 1906 de hovenierswoning Borgland bijgebouwd.

Beschrijving

Deze bescherming als dorpsgezicht omvat het kasteeldomein Rodenburg met inbegrip van het eigenlijke kasteel, de hovenierswoning 'Borgland' en hun omgeving.

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming als volgt: "de woning 'Borgland' is gelegen aan de ingang van het domein Rodenburg. De woning, vroeger bestemd als hovenierswoning, paardenstal en koetshuis, werd opgetrokken met afbraakmateriaal van het oude landhuis en de hoeve die op de door Moretus Plantin de Bouchout aangekochte gronden stonden. Het kasteel Rodenburg is een neorenaissance gebouwtje, gebouwd in een tuin in opdracht van Moretus Plantin in Bouchout."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000519, Lintsesteenweg 739 en 737: respectievelijk kasteel Rodenburg en zogenaamd Borgland met omgeving (S.N., 1981)

Waarden

Het kasteel Rodenburg en het zogenaamde Borgland met hun omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.