Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molenromp van de Clementsmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
59817
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59817

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bewaarde bakstenen molenromp van de zogenaamde "Clementsmolen" een gewitte stenen korenwindmolen, type bergmolen, gebouwd in 1902 door Clement D'Hondt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Romp van de Clementsmolen

Molenstraat 39 (Kruisem)
De molenromp in rood baksteenmetselwerk is wat overblijft van de Clementsmolen, die in 1902 werd opgericht door Clement D'hondt. De stenen molen stopte met malen in 1940.