Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoonhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
59818
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59818

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude Stationstraat nr. 63. Interbellumwoonhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen), gesigneerd "G. VD WEGHE ARCH." (plint). Half vrijstaande baksteenbouw met verzorgd parement van geelbruine siersteen. Deurtravee oplopend in groot dakvenster onder plat dak. Licht uitkragende bovenbouw. Rechthoekige muuropeningen, o.m. drie- enAanduiding van

Is de vaststelling van

Interbellumwoonhuis

Oude Stationstraat 63 (Tielt)
Interbellumwoonhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gesigneerd "G. VD WEGHE ARCH." (plint). Half vrijstaande baksteenbouw met verzorgd parement van geelbruine siersteen.