Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Goed 't Exaarde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
59841
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59841

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Goed 't Exaarde" of "Neerhof van het kasteel", op een figuratieve kaart van 1772 zogenaamd "casteel goet van den heere van Hansbeke". Thans nog gedeeltelijk rechthoekig omgrachte hoeve met losse bestanddelen. Zeer oude geschiedenis. Naar verluidt gebouwd op de grondvesten van het oude kasteel van Hansbeke.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Goed 't Exaarde

Vaartstraat 1 (Deinze)
Heden nog gedeeltelijk rechthoekig omgrachte hoeve met losse bestanddelen met dwarsschuur, varkensstal en bakhuisje met zeer oude geschiedenis. De huidige hoevegebouwen dateren vermoedelijk uit eind 18de eeuw, tweede helft 19de eeuw, met uitbreiding uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Toegankelijk via blauwgeschilderd ijzeren hek tussen vierkante bakstenen hekpijlers naast Sint-Philomenakapel. Ten oosten, groot boerenhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak.