Beschermd monument

Gasthof De Keizer

Beschermd monument van 24-06-1993 tot heden
ID: 5988   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5988

Besluiten

Gasthof De Keizer
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1993  ID: 2520

Beschrijving

Het gasthof De Keizer is beschermd als monument.Waarden

Gasthof De Keizer is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gasthof De Keizer

Den Hert 5 (Lille)
Van oudsher Kempische herberg-afspanning met eerste bouwlaag vermoedelijk opklimmend tot het eerste kwart van de 17de eeuw.