Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
59912
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59912

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve van het semi-gesloten type ingeplant in een binnenhoek van de straat ongeveer tegenover de Roskamstraat, daterend van circa 1800. Ten zuidoosten van het woonhuis: losstaand en zijdelings aan de straat palend rechthoekig bakstenen gebouw van de voormalige stokerij, uit tweede kwart 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Lembergsesteenweg 134 (Merelbeke)
Hoeve van het semi-gesloten type ingeplant in een binnenhoek van de straat ongeveer tegenover de Roskamstraat, daterend van circa 1800. Ten zuidoosten van het woonhuis: losstaand en zijdelings aan de straat palend rechthoekig bakstenen gebouw van de voormalige stokerij, uit tweede kwart 19de eeuw.