Beschermd monument

Gemengde school 30

Beschermd monument van tot heden

ID
5993
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5993

Besluiten

Schoolcomplex
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-2009  ID: 4655

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat het schoolcomplex Gemengde School 30 naar ontwerp van Emiel Van Averbeke, gelegen in de wijk Luchtbal.Waarden

Schoolcomplex is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundige waarde: De school met zwembad en publieke stortbadinrichting, eertijds ook nog een openbare bibliotheek, vervult vanaf haar ontstaan tot op heden een centrumfunctie in de Luchtbal waarvan ze zowel ruimtelijk als historisch intrinsiek deel uitmaakt. Het schoolcomplex dat een volledig bouwblok inneemt is sterk beeldbepalend en refereert door zijn aan alle zijden zichtbare, gele baksteenwanden en zijn kubistische vormgeving aan de appartementsblokken die vanaf het einde van de jaren 1930 deze sociale woonwijk typeren.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het schoolcomplex aan de Quebecstraat (1935-1941) op de Luchtbal bekleedt een vooraanstaande plaats in de architectuurgeschiedenis van het interbellum. Ze is ook een van de sterkere realisaties van haar ontwerper, hoofdstadsbouwmeester Emiel Van Averbeke (1876-1946), die in de ontwikkeling van de moderne architectuur in Antwerpen een beslissende rol heeft gespeeld. Het hier toegepaste romantisch kubisme met zijn betonnen skeletstructuren, kenmerkende gele baksteengevels, sterke horizontale markeringen en verzorgde detaillering werd voornamelijk beïnvloed door de architectuur van de Nederlandse bouwmeester Willem Dudok en was bij progressieve Antwerpse architecten zeer in trek. De keuze voor deze frisse en functionele architectuur diende het vooropgestelde doel, met name de bouw van een dubbelschool met zwemkom, openbare stortbadinrichting en bibliotheek, die aan alle vooruitstrevende idealen van de jaren 1930 tegemoet kwam en licht, lucht en hygiëne centraal stelde.

sociaal-culturele waarde

De school van de Quebecstraat is een goed functionerende onderwijsinstelling. De meeste leerlingen komen uit de nabije omgeving waardoor de school zich als wijkschool profileert. De school beschikt over een eigen zwembad en een uitgebreide stortbadinrichting. Het meer dan 75 jaar oude concept wordt door directie en personeel nog steeds als actueel en bruikbaar ervaren.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Lagere Jongens- en Meisjesschool 30

Quebecstraat 3 (Antwerpen)
Schoolcomplex van 1935-1941 naar ontwerp van architect Emiel Van Averbeke, opgericht als lagere meisjes- en jongensschool en kindertuin, met zwembad, publieke stortbadinrichting en openbare bibliotheek.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.