Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 59953   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59953

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aaneengesloten rij van vier arbeiderswoningen met voorliggende tuintjes. Volgens kadastergegevens circa 1927 opgetrokken als tweewoonst en circa 1952 opgesplitst in vier wooneenheden.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij arbeiderswoningen

Wenduinesteenweg 109, 110, 111, 112 (De Haan)
Aaneengesloten rij van vier arbeiderswoningen met voorliggende tuintjes. Volgens kadastergegevens circa 1927 opgetrokken als tweewoonst en circa 1952 opgesplitst in vier wooneenheden.