Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Beerlegem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 59961   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59961

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Domein van circa 60 hectare, gelegen in de vallei van de Munkbosbeek. Vermoedelijk in oorsprong een middeleeuwse site met walgrachten



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Beerlegem

Kasteeldreef 3, 8 (Zwalm)
Domein van circa 60 hectare, gelegen in de vallei van de Munkbosbeek. Vermoedelijk in oorsprong een middeleeuwse site met walgrachten